Verkoopvoorwaarden

Luxtorious verkoopvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Luxtorious. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Luxtorious. Toegang tot en gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de “Diensten”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door de diensten te gebruiken, gaat u akkoord met alle verkoopvoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt.
U koopt als particulier op onze website. Helaas kunnen we momenteel geen bedrijfsaankopen aanbieden via onze website. Dit betekent dat we de factuur niet kunnen wijzigen, uw btw-nummer aan de factuur kunnen toevoegen, noch verlegde btw op onze facturen kunnen aanbieden. Neem voor bedrijfsaankopen (groothandel) van meer dan €1000 contact op met onze klantenservice.

Gegevens van de Onderneming

Deze website wordt geëxploiteerd door en is eigendom van:

Kuipers Sales & Marketing (Luxtorious)
Dr. Arienslaan 8
3454XD De Meern
The Netherlands

Telefoon: +31 6 47158712 (alleen WhatsApp)
E-mail: [email protected]

KVK-nummer: 77836103
BTW-nummer: NL003246380B23

Een bestelling plaatsen

Door een bestelling te plaatsen bij Luxtorious gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet u ouder zijn dan 18 jaar en over een geldige betaalmethode beschikken die voor ons acceptabel is. Als zich onvoorziene moeilijkheden voordoen of als er onbevredigende kredietinformatie over de klant wordt verkregen na de aanvaarding van de bestelling, hebben we het recht om de bevestigde bestelling te annuleren en zijn we vrijgesteld van enige vorm van aansprakelijkheid.

Wanneer u een bestelling plaatst op onze site, gaat u ermee akkoord dat alle gegevens die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de betaalmethode die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende geld is om de kosten van de goederen te dekken.

Sommige van de goederen die via onze website worden verkocht, zijn mogelijk niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar, dus wees extra voorzichtig bij het kopen van goederen als cadeau voor kinderen onder de 18 jaar.
Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een bevestigingsmail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen acceptatie van uw bestelling. Een contract tussen ons voor de aankoop van de goederen komt pas tot stand als uw betaling door ons is goedgekeurd en we de door u gekozen betalingsmethode in rekening hebben gebracht.

Prijs en beschikbaarheid

Waar van toepassing zijn de prijzen inclusief BTW of omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle informatie, details, beschrijvingen, beschikbaarheid en prijzen die op deze website verschijnen correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken, zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en samen met u naar een oplossing zoeken. Als we uw betaling al hebben ontvangen, maar het nodig is om u een terugbetaling te doen, wordt deze terugbetaald via de gebruikte betaalmethode.

Betaling

Na ontvangst van uw bestelling voeren we een standaard pre-autorisatiecontrole uit op uw betaalmethode om er zeker van te zijn dat er voldoende saldo is om de transactie uit te voeren. Goederen worden pas verzonden nadat deze pre-autorisatiecontrole is voltooid.
Uw kaart wordt gedebiteerd zodra de bestelling is verzonden.
Als u met een debetkaart betaalt, wordt de betaling op uw rekening gereserveerd in overeenstemming met de voorwaarden van uw kaart, totdat we de betaling vastleggen of weigeren.

Luxtorious accepteert de volgende betaalmethoden:
Beschikbare betalingsmethoden

Bij Luxtorious is uw betaling veilig en volledig gecodeerd door SSL, zodat u zich volledig veilig kunt voelen over uw transactie. Lees hier alles over de betalingsbeveiliging.

Levering

Alle producten worden altijd in een veilige verpakking verzonden. U kiest tijdens het afrekenen uw meest handige verzendmethode. De kosten voor verzending zijn afhankelijk van de grootte van uw bestelling en de leveringsvoorwaarden. U kunt hier meer lezen.

We dekken eventuele schade aan het product tijdens de verzending en sturen u indien nodig een vervangend product.
De verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid. Eventuele garanties of verklaringen met betrekking tot levertijden kunnen soms onderhevig zijn aan onvoorziene vertragingen als gevolg van vertragingen bij de post of overmacht, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Terugstuurbeleid

Omdat we zoveel vertrouwen hebben in onze collectie en willen dat je 100% tevreden bent met je aankoop, bieden we je 30 dagen de tijd om je product te retourneren. De enige vereiste, na de wettelijke 14 dagen, is dat je artikel niet is gebruikt (voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is) en dat alle verpakking intact is. Is dit niet het geval, dan kan er sprake zijn van een waardevermindering waarvoor u aansprakelijk bent.
Als je je hele bestelling retourneert, betalen we je het volledige bedrag terug, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten. Als je voor DHL Express-bezorging hebt gekozen, betalen we je de equivalente kosten van onze standaardverzendservice terug in plaats van het DHL Express-bedrag.
Als u slechts enkele van uw gekochte producten retourneert, krijgt u de oorspronkelijke verzendkosten niet terug.

Houd er rekening mee dat we geen retouren kunnen accepteren voor gepersonaliseerde artikelen.

Gebruik ons ​​online retourformulier en volg de instructies om een ​​artikel te retourneren.
U bent ook van harte welkom om uw artikelen eenvoudig terug te sturen voor een terugbetaling, op welke manier u maar wilt, op eigen kosten. Gebruik in dat geval het standaard retourformulier dat aan het einde van de verkoopvoorwaarden wordt weergegeven.

Herroepingsrecht (annulering)

Je hebt een wettelijk recht om je bestelling binnen 30 dagen na ontvangst te annuleren en terug te sturen, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Als de deadline verstrijkt op een officiële feestdag, zaterdag, grondwettelijke dag, kerstavond of oudejaarsavond, wordt de deadline verlengd tot de volgende werkdag.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Er bestaat geen herroepingsrecht bij de aankoop van goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of die een uitgesproken persoonlijk tintje hebben, zoals gegraveerde items. U kunt uw herroepingsrecht verliezen als u de verzegeling of verpakking van baard- en huidverzorgingsproducten verbreekt.

Een aankoop annuleren
U kunt een aankoop annuleren en ons laten weten dat u deze wilt retourneren door ons een duidelijk bericht te geven waarin u aangeeft dat u wilt annuleren. U kunt een brief of een e-mail sturen waarin u ons laat weten dat u spijt wilt hebben van de aankoop aan Luxtorious, Dr. Arienslaan 8, 3454XD De Meern, Nederland, [email protected].
U kunt niet annuleren door de ontvangst van de bestelling te weigeren, zonder ons tevens op de hoogte te stellen dat u wenst te annuleren. U kunt ook gebruik maken van het wettelijke standaard retourformulier, dat u vindt aan het einde van de verkoopvoorwaarden, maar dit is niet verplicht.

Als er iets mis is met het product
Mocht u iets mis met een product constateren, neem dan binnen een redelijke termijn contact met ons op, zodat wij snel een goede oplossing voor u kunnen vinden. We raden u aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, vooral als het product tijdens verzending is beschadigd.
Als u binnen 2 maanden contact met ons opneemt, wordt dit altijd als een redelijke termijn gezien.

Klachten

We hanteren een klachtenafhandelingsprocedure die we zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen: laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

Linken naar deze website

U mag naar onze website linken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert, goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar die niet bestaat.

U mag geen link maken vanaf een website die niet uw eigendom is.

Deze website mag niet op een andere site worden geframed. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Waiver

Als u deze voorwaarden overtreedt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden overtreedt.

Toegankelijkheid

Toegang tot deze website is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de services zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van of de hele website beperken.

Deze website bevat ook links naar andere websites die niet worden beheerd door Luxtorious (de “gekoppelde sites”). Luxtorious heeft geen controle over de gelinkte sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruik van de gekoppelde sites is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en service op elk van deze sites.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten Luxtorious en zijn leveranciers, inhoudsproviders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gemeen recht of de wet van billijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade wegens verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële zaken, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, de prestaties of het falen van deze website of de gelinkte sites en enig materiaal dat daarop is geplaatst, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of zich zou voordoen in contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, gemeen recht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Luxtorious voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, noch voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Optionele tools

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden en geen controle of input hebben. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, diensten om uw pakket te volgen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze verkoopvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze verkoopvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen

c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Vragen over de verkoopvoorwaarden moeten per e-mail naar ons worden gestuurd.